Důležitá informace

Věnujte pozornost novému postupu při převodu existujícího tenantu s nastavenou primární doménou (čtěte v manuálu str. 18, prosím)
Postup s doménovým prefixem (nazev.onmicrosoft.com) zůstává beze změn.

_____________________


New
View Plans
Check charges